Malaysian Flag
in

Malaysia mempunyai 33.2 juta orang, bagi suku pertama tahun 2023

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) baru-baru ini telah melancarkan laporan komprehensif tentang demografi Malaysia bagi suku pertama 2023. Angka tersebut menunjukkan bahawa populasi negara Malaysia telah melonjak kepada 33.2 juta orang, dengan kadar pertumbuhan sebanyak 1.6% jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun lepas.

Daripada jumlah ini, 30.4 juta individu adalah warganegara Malaysia, manakala 2.8 juta individu adalah bukan warganegara.

Statistik turut mendedahkan bahawa bangsa Melayu merupakan bangsa majoriti, iaitu sebanyak 17.6 juta individu. Mengikut rapat ialah orang bangsa Cina, yang terdiri daripada 6.9 juta individu, dan Bumiputera lain, menyumbang kepada 3.7 juta individu. Masyarakat India mempunyai populasi 2 juta individu, manakala bangsa yang lain membentuk 0.2 juta individu

Dari perspektif jantina pula, lelaki mempunyai jumlah paling ramai, iaitu 17.5 juta individu, manakala wanita adalah 15.7 juta individu. Majoriti penduduk berada dalam lingkungan umur 15 hingga 64 tahun, mewakili tenaga kerja yang bertenaga dan komuniti yang aktif.

Angka seterusnya daripada DOSM mendedahkan peningkatan ketara dalam bilangan kelahiran hidup berbanding tempoh yang sama pada 2022, manakala jumlah kematian telah menyaksikan penurunan, menekankan trend positif dalam pertumbuhan penduduk, dan kualiti kesihatan.

Negeri Selangor menjadi sebagai negeri dengan penduduk paling tinggi, diikuti rapat oleh Johor dan Sabah. Negeri-negeri ini berdiri sebagai hab aktiviti ekonomi, dan telah menarik penduduk dari pelbagai lapisan masyarakat untuk tinggal disana.

DOSM Populasi Q1 2023

Sumber: Rnggt

6thn

Tolak dakwaan mistik, memang kanak-kanak 6 tahun itu tahu memandu

elon musk twitter

Elon Musk akan melantik Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) baharu untuk Twitter